lördag 26 januari 2013

Dimensioner att leva iAtt väcka till liv, slå sig fram, ta sig igenom. Det som ska ut ska fram, och i bild ska väckas tankar. Två dimensioner kan vidröra en tredje, men sinnen ska retas, lyftas, stärkas. Vapen. Färg, yta, kanske vit duk ska exploderas. Ibland är ett krig en möjlighet, ibland en nödvändighet för vapenvila. Tiden känns knapp, karg och brutal.