lördag 16 juli 2011

Det viktiga med konfrontation och frågeställningar

Jag gick på Örebro Konstskola. I efterhand, allt eftersom, har jag förstått hur bra det var. Diskussionerna - med lärare (verksamma konstnärer), andra elever, gästlärare - jag minns Leif Elggren, Martin wickström, Ebba Matz, Katarina Norling med flera, var otroligt viktiga. Om man inte utmanas...hur skulle man kunna utvecklas?

Under ett tvåveckors pass i skulpturell formtagning av modell i skala, utspelade sig följande, ytterst viktiga lilla episod; vår lärare, en brittisk samtidsskulptör (som jag vill kalla honom) går efter en veckas jobb runt våra pågående arbeten. De kritiska ögonen noterar...registrerar. Sedan säjer han plötsligt till samtliga, på sin brittisk-svenska brytning: "Det är skräp. Släng bort. Börja om."
Diskussionen efter lektionen var given.
  Det tog en liten stund att förstå vad som hänt. Men den viktigaste lektionen handlade inte alls om att skapa en skalenlig modell. Det kan man lätt lära sig på egen hand, det behöver man ingen konstskola för. Nej, lärdomen handlade givetvis om att ta kritik, vara självkritisk i sitt tänkande och att våga börja om på nytt. Det finns en enorm styrka i att våga ta risker och att våga utmana sig själv och sin konst. Annars står man still... Om man inte utmanas eller utmanar sig själv...hur skulle man kunna utvecklas?

Förstaårsverk från konstskoletiden
Mitt första år var oerhört tufft (men lärorikt) och jag tvivlade mer än en gång på om jag verkligen kommit rätt. Mitt andra år var egentligen fantastiskt. Konstmässigt. Pusselbitarna hade börjat falla på plats. Jag hade börjat förstå att konst inte bara handlade om att göra en vacker eller föreställande bild. Jag hade börjat förstå att i konst fanns massor av andra värden än det enbart dekorativa. Tack dåvarande lärare. Tack till de som fanns i andra årets elevkull, de som redan hade förstått. För jag hade tur - i tvåan under mitt första år fanns flera som fick mig att förstå. Och jag är säker på att jag kommer att stöta på deras namn fler gånger i framtiden. Det har jag redan gjort i flera fall. Hoppas att jag någon gång kan nå upp till deras standard.