tisdag 26 april 2011

Konsthall..?

Det går inte att hejda. Det är ett nytt år på väg. Ett nytt år som bland annat innebär ett ja - eller ett nej till en Konsthall i Karlstad. Alla förstår inte vikten av, eller vitsen med en sådan och en konsthall är heller ingenting en majoritet kommer att ta del av, det vet vi som rör oss i den sfären. Men det gäller väl även en curlinghall..? Eller en ny logga för Wermlandsoperan..? Man ska oftast inte ställa saker mot varandra, eftersom det är allt för lätt att korsa gränsen till småsinthet. Men ibland är det svårt att låta bli, tack vare att det blir så mycket enklare att förklara och relatera till. Det handlar inte per automatik om småsinthet. Minoriteter ska också ha rättigheter och möjligheter. Behöver man ställa frågan om vad en minoritet är..? Som jag ser det kan även intressegrupper och yrkesgrupper vara en minoritet. Alla gillar inte/förstår inte motorsport, alla gillar inte/förstår inte konst.
  Det är slående, när man ber någon namnge en konstnär så blir svaret till väldigt hög procent - Picasso. Någon senare, eller någon nu levande konstnär nämns i stort sett aldrig. Shirin Neshat, Damien Hirst eller Merlin Carpenter är inga kända namn i vårt landskap... Det behövs en konsthall - om inte annat så för den generella allmänbildningen. Själv vill jag ha en för kunna ta del av samtida konst på min hemmaplan. Jag vill inspireras av levande konst. Vill se konst som den ser ut utanför Värmlands gränser. Modernismen finns ändå överallt. Värmlands Museum är duktiga på det. Det är värt att nämna.

Och låt oss gärna slippa medias ständiga, poänglösa markeringar om att när kultur är inblandat, är det skattebetalarna som står för notan. Är det inte alltid vi (ja, jag betalar skatt) som betalar när kommun, landsting eller stat lägger pengar på något? Och så är väl systemet tänkt att fungera, inte sant?

  Det behövs badhus, bibliotek, museer, curlinghall, tennishall. Och konsthall. Visionen är ju som de flesta säkert känner till vid det här laget, att Karlstad ska växa. Då behöver vår vackra stad växa åt alla håll, även kulturellt. Personligen tror jag inte att Gustaf Fröding klarar att locka hit så många fler...

Och länge leve Lars Vilks.

Och länge leve 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar